เทศกาลกินเจ ภูเก็ต วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565

เทศกาลกินเจ ภูเก็ต วันที่  25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565

เทศกาลกินเจ ภูเก็ต วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 นับเป็นหนึ่งในประเพณี ที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะภายในจังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ ภูเก็ต

 

พิธีการกำหนดการพิธีเอี๊ยวเก๊ง (พิธีแห่พระ) ภูเก็ต
มันเป็นการ มาเยี่ยมเยือนขององค์กิ๋วอ๋องไต่เต่ เพื่ออวยพรประชาชนทั่วไปด้วยขบวนธงและป้ายชื่อที่นําหน้า ตามด้วยเกี้ยวขนาดเล็ก (ไท่เปี๋ย) และตามด้วยเกี้ยวขนาดใหญ่ (ตั่วเหลี้ยน) เป็นส่วนสำคัญของขบวนแห่เอี๊ยวเก๊ง ซึ่งเป็นที่พํานักขององค์กิ๋วอ๋องไต่เต่ โดยมีชาวบ้านตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและทำความเคารพอย่างสงบ เพื่อรับพรจากองค์กิ๋วอ๋องไต่เต่เมื่อขบวนผ่านไป

พิธีแห่พระ วันที่ 27 กันยายน 2565
อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา 
ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม

พิธีแห่พระ วันที่ 28 กันยายน 2565
อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ)
อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
อ๊ามไหเหียนเก้ง (บ้านไม้ขาว)
อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

พิธีแห่พระ วันที่ 29 กันยายน 2565
อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง)
อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
อ๊ามส่ามเซียนต๋อง
อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

พิธีแห่พระ วันที่ 30 กันยายน 2565
อ๊ามหลิมเซ่งจ้อหงอจิ้นหยิน (บ้านท่าเรือ)
อ๊ามเจ่งอ๋อง (ตรงข้าม รพ.วชิระภูเก็ต)
อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ (บ้านป่าสัก)
อ๊ามฮกอ๋องต๋อง (ฉลอง)
อ๊ามบางโจ
อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)
อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ)

พิธีแห่พระ วันที่ 01 ตุลาคม 2565
อ๊ามกิ้มซื่ออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
อ๊ามบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง (บางเหนียว)
อ๊ามส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
อ๊ามกวนเต้กุ้น (บ้านพอน)
อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์)
อ๊ามหง่อฉุ้นเก้ง (บ้านยา)

พิธีแห่พระ วันที่ 02 ตุลาคม 2565
อ๊ามกิ้มซื่ออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
อ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง (จุ้ยตุ่ย)
อ๊ามหลี่เซียนต๋อง (ทุ่งเสือข่วน)

พิธีแห่พระ วันที่ 03 ตุลาคม 2565
อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
อ๊ามหล่ายกู่ต่าวโบ๊เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
อ๊ามกวนอู (บ้านนาบอน)
อ๊ามไหเหียนเก้ง (บ้านไม้ขาว)
อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
อ๊ามหลี่อ๋องต๋อง (ท่าฉัตรไชย)

พิธีแห่พระ วันที่ 04 ตุลาคม 2565
อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ (บ้านเคียน)
อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง (หล่อโรง)
อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)

พบกับ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ที่ดี่ม ที่กิน ร้านนั่งชิว กิจกรรมดีๆ ข่าวสารในภูเก็ต ได้ที่ www.phuket-traveltips.com